Komunikacja w małżeństwie

Kategorie: Płeć i małżeństwo Poradnik

Konflikt 
Badania Aldonsa z 1977 roku (por. Cieślak 1987) dowodzą, iż unikanie konfliktu na zasadzie wzajemnej umowy między partnerami stanowi jeden ze skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w małżeństwach ocenianych jako udane
Badania Rausha z 1974 stwierdzają istnienie możliwości na tyle umiejętnego unikania konfliktów, że nie przyniesie ono szkody jakości związku (por. Fitzpatrick, 1988)
Wraz ze stażem małżeńskim rola i znaczenie konfliktu maleją, zaś większe nasilenie sporów w małżeństwach o dużym stażu paradoksalnie jest predyktorem ciągłego rozwoju związku
Graniczna wielkość dla konfliktu to 16 lat trwania związku. Po tym okresie znacząco zmniejsza się ilość konfliktów i zwiększa satysfakcja z małżeństwa.
Fitzpatrick (1988) poza własną, przedstawianą już, klasyfikacją wymienia strategie rozwiązywania konfliktów istniejące w dwóch wymiarach: 1) asertywności (nastawienie na własne cele) i 2) współdziałania (nastawienie na dobro partnera i związku). Te dwa wymiary dają cztery możliwe warianty dochodzenia do porozumienia: 
1) Unikanie (niska asertywność i kooperacja) – psychiczne wycofanie z konfliktu, niezauważanie problemu, bądź próba jego bagatelizacji poprzez humor.
2) Dostosowywanie się (niska asertywność, wysoka kooperacja) – małżonkowie z obawy przed konfliktem lub w jego obliczu szybko obniżają własne aspiracje i potrzeby.
3) Współpraca (wysoka asertywność i kooperacja) – koncentracja na problemie. Aktywne poszukiwanie optymalnego rozwiązania z pełnym udziałem obojga małżonków. Wymaga od małżonków zgody w wielu podstawowych sprawach małżeńskich, konieczne jest posiadanie przez oboje z nich niezależnego autonomicznego świata.
4) Współzawodnictwo (wysoka asertywność, niska kooperacja) – wymaga od jednego z małżonków podporządkowania się, kumuluje się wówczas napięcie.

  Greeff i de Bruyne (2005, s. 323) dodają do prezentowanych czterech stylów piąty, kompromisowy – gdzie asertywność i kooperacja stoją na umiarkowanym poziomie. Za autora klasyfikacji uznają Thomasa (1976). 
W świetle badań Shaapa (1988), na które powołują się ci autorzy, jedynie styl współpracujący koreluje dodatnio z satysfakcją ze związku. Na drugim miejscu pod względem pozytywnej współzmienności z zadowoleniem z małżeństwa znajduje się styl kompromisowy.. Najbardziej niebezpieczne okazało się współzawodnictwo.
Zatrważające statystyki policyjne podają, że najczęstszymi zabójcami kobiet są ich mężowie (por. Fincham 2003)

1) Konflikty integrujące - pojawiają się zaraz po ujawnieniu problemu. W zakresie przebiegu spełniają siedem warunków (uszeregowanych pod względem ich znaczenia):
Traktowanie uczestników jako osób sobie równych.
Poszanowanie godności partnera – mała ilość komunikacji negatywnej.
Przekazywanie własnych uczuć i emocji wywołanych przez problem.
Wskazywanie na konkretne fakty.
Autentyczne poszukiwanie pozytywnych rozwiązań przez wszystkich zaangażowanych w konflikt.
Przebaczenie - szczere i wzajemne.
Wypełnienie postanowień wynikających z negocjacji.
Ich skutkiem jest intensyfikacja więzi, kompensacja niedoskonałości związku. Partnerzy lepiej i na głębszym poziomie rozumieją się, zwiększa się wzajemne zaufanie.

Tomek Zbrzezny

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Nierozerwalność małżeństwa - perspektywa filozoficzna

Chcesz wiedzieć jak ewoluowały poglądy na temat nierozerwalności małżeństwa? Przeczytaj.

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Uzdrawianie relacji

Jak uleczyć rany? Czym jest pojednanie?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Nierozerwalność małżeństwa - perspektywa filozoficzna

Chcesz wiedzieć jak ewoluowały poglądy na temat nierozerwalności małżeństwa? Przeczytaj.

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Uzdrawianie relacji

Jak uleczyć rany? Czym jest pojednanie?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej