Nierozerwalność małżeństwa - perspektywa filozoficzna

Kategorie: Płeć i małżeństwo

 

IV. Nierozerwalność małżeństwa w nauce Kościoła a przywilej Pawłowy

Nowy Kodeks prawa kanonicznego (OBOWIĄZUJE OD 1984 ROKU) stanowi:

„możliwe jest rozwiązanie małżeństwa między poganami z których jedno przyjęło chrzest a drugie pozostało niewierzące i nie chce żyć w zgodzie z wierzącym współmałżonkiem”

 

św Paweł w liście do Koryntian (7, 10-16):

10. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża. 11 Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala się od żony. 12 Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan:

Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. 13 Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niechsię z nim nie rozstaje. 14 Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są czyste. 15 Lecz jeśliby strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. 16 A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien,mężu, że zbawisz twoją żonę?

 

1. Kilka implikacji płynących z tekstu św. Pawła

 • nie ma jasności czy zezwala stronie wierzącej na powtórne małżeństwo czy tylko na separację

 • Mówię ja nie Pan – apostoł nie może się powołać w tym miejscu na naukę Pana i decyzję musi podejmować sam

 • Ze sposobu argumentacji widać jak bardzo zależy św Pawłowi na nierozerwalności

małżeństwa

 • Małżeństwa mieszane - takie w których jedna ze stron była niewierzącą osobą (poganinem) - były powszechne w czasach współczesnych św Pawłowi.

 • Brak informacji kiedy takie małżeństwo uznaje się za rozwiązane.

 • Nadużyciem wydaje się interpretacja pozwalająca na ponowne małżeństwo stronie chrześcijańskiej porzuconej przez pogańską i rozwód, jest to raczej zgoda na separację, gdyż według świętego Pawła mamy pozostać w takim stanie w jakim nas zastało powołanie Boże

 • zauważmy co oznacza związany, skrępowany w niewoli, nie chodzi tu o węzeł małżeński.

 

2. Drogi naginania interpretacji tego fragmentu

 • Uczeni (zwłaszcza anglikańscy) uważają że św Paweł uznaje, iż istnieją wartości wyższe niż nierozerwalność małżeństwa i w ich imię można się rozwieść. Niektórzy uważają pokój za wartość nadrzędną, a słowo nas interpretują jako zwrot do ludzi wszystkich czasów

 • Próbuje się też rozszerzyć termin niewierzący nadając mu charakter egzystencjalny.

 • chrześcijaninowi nie wolno w żadnym z wypadków inicjować rozwodu. Ale próbuje się rozszerzyć termin niewierzący. (uznaje się, że teologowi wolno pójść dalej w interpretacji Pisma) Niewierzący nie musi oznaczać jak to zwykle bywa u św Pawła nieochrzczony Byron proponuje rozszerzyć termin niewierzący na chrześcijan tylko z nazwy, ochrzczonych nieświadomie i nie dobrowolnie w dzieciństwie.

 • Redaktorzy widzieli naukę Jezusa o małżeństwie jako jego moralny ideał - można od niego

odstąpić w wyjątkowych przypadkach, tak należy rozumieć „ Mówię ja nie Pan”

 • Słowa Pawła byłyby tautologią, gdyby nie pozwalały na rozwód, gdyż poganin już odszedł.

Jednak są zwolennicy rozumienia tekstu w ten sposób, że św Paweł zezwolił jedynie na separację, gdyż w świetle nauki Jezusa i Pawła więź małżeńska jest nierozerwalna.

 • Niektórzy w 7.16 dopatrują się nuty nadziei (a może zbawisz)

 • Słowa Pawła byłyby tautologią, gdyby nie pozwalały na rozwód, gdyż poganin już odszedł.

 • Jednak są zwolennicy rozumienia tekstu w ten sposób, że św Paweł zezwolił jedynie na

 • separację, gdyż w świetle nauki Jezusa i Pawła więź małżeńska jest nierozerwalna.

3.Podsumowanie

Tradycyjne rozumienie tekstu św Pawła to dyspensa udzielona małżeństwom niesakramentalnym. Kościół ustanawiając przywilej Pawłowy nie interpretował tylko fragmentu listu do Koryntian, ale kierował się Pismem świętym w całości. Św Paweł nie daje jasnego pozwolenia na rozwód i ponowne małżeństwo.

Skrępowanie o którym mówi św Paweł nie dotyczy węzła małżeńskiego. Przykazania Jezusowego dla małżeństw mieszanych po prostu nie ma. Bo nie były zawarte w Bogu

Tomek Zbrzezny

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej