Egzorcyzmy

Kategorie: Poradnik

By egzorcysta mógł działać, obie strony (egzorcyzmowany i egzorcysta) muszą się zgodzić z faktem, że:

1)zły duch istnieje

2)zły duch może wziąć w posiadanie człowieka i być przyczyną jego chorób, które nawet jeśli wyglądają tak samo jak choroby naturalne, to nir dadzą się leczyć za pomocą medycyny

3)ten kto wierzy w Chrystusa posiada moc wyrzucania złego ducha w imię Jezusa

W Kościele wschodnim odprawianie egzorcyzmów zostało potraktowane jako osobisty charyzmat i nie ma tam instytucji egzorcysty. Oparte jest to dosłownie na fakcie życiorysu Jezusa. Chrystus przyszedł by zniszczyć dzieła szatana, dał ludziom władzę i obowiązek wyrzucania złych duchów. Diabeł został nazwany księciem tego świata (J, 14, 30)

Jezus uwalniał od złego ducha i odróżniał to od leczenia rozlicznych chorób.

Papież Paweł VI ten stwierdził, że ten kto nie wierzy w istnienie złego ducha, nie rozumie dzieła Chrystusa, okłamuje wiernych i odchodzi od nauczania biblijnego i kościelnego.

Ogromne jest także znaczenie egzorcyzmu chrzcielnego – jest to wyrwanie człowieka spod władzy Szatana – przejście z pogaństwa do chrześcijaństwa – uzdolnienie człowieka do walki ze Złym (papież Franciszek).

 

Papież Innocenty I zarządził, iż egzorcyzmy mogą być odprawiane tylko za zgodą biskupa - rok 416. Kościół katolicki uznaje za bardzo ważną zasadę ewangelicznej ostrożności, unikania Złego, a nade wszystko dialogu z Nim. Stąd powołano instytucję egzorcysty. Egzorcysta musi wieść życie możliwie jak najbardziej święte. Egzystować w Łasce uświęcającej – która chroni przed zemstą Złego.

od VI do XII wieku praktykowanie egzorcyzmów przeżywało swój rozkwit lud i teologowie odżegnywali się od wiary w czarownice, nie było też prześladowań opętanych.

Od XII do XV wieku zmniejszyła się liczba egzorcyzmów, chore umysłowo kobiety nazywano czarownicami i palono na stosach.

W 1252 papież Innocenty IV zezwolił na stosowanie tortur przeciwko heretykom, Jan XXII wydał zezwolenie na likwidowanie czarownic. W latach 1340 – 1450 Europę nawiedziła czarna zaraza (polowanie na czarownice) - tam gdzie nie praktykuje się egzorcyzmów ich miejsce zajmują prześladowania, ludzie są demonizowani i mordowani. Zwróćmy też uwagę, że polowanie na czarownice dotknęło głównie kraje protestanckie, w Rzymie zdarzył się tylko jeden przypadek spalenia na stosie.

Następnie zupełnie zaprzestano walki z czarownicami – rozpoczęła się trzecia epoka - „diabeł przestał istnieć”. Przeciwnicy egzorcyzmów uważają , że Jezus w Ewangelii dostosował się do języka i mentalności epoki. Teraz już nie są potrzebne. Efektem tej kapitulacji, także Kościoła, były wielkie rewolucje (francuska i październikowa) oraz demoniczne wojny światowe XX wieku.

 

Nie sposób tu nie wspomnieć o okultyzmie, który stanowi właściwą religię Szatana. Okultyzm, to także wywoływanie duchów, tak popularne na przełomie XIX i XX wieku. Wedle słów Pisma Św, ten kto się tym zajmuje jest przeklęty przed Bogiem (Pwt 18,12).

Obrona przed okultyzmem, musi być oparta na trzech filarach

  1. nowa ewangelizacja

  2. właściwa informacja

  3. wysłuchiwanie osób - obojętność kapłanów to wysyłanie ludzi do diabła - ludzie szukają w sektach takich wartości jak : miłość wspólnota, dialog, przyjaźń, uczuciowość, braterstwo, pomoc, zrozumienie, współczucie, pewność, współuczestnictwo, bezpieczeństwo, ochrona

    Pamiętajmy że tylko w Chrystusie odnajdziemy ostateczne lekarstwo.

 

Nie jest ważne samo uwolnienie „od” Złego tak jak uwolnienie „dla” Boga – takie postawienie sprawy uwalnia od koncentracji na wrogu. Celem Złego jest zniszczenie w człowieku tożsamości dziecka Bożego. Zły duch nie może znieść miłości, ten który jest płomieniem, boi się płomiennej Bożej Miłości. Nigdy Biblia nie mówi nam żebyśmy bali się złego ducha, byłoby głupstwem bać się kogoś pokonanego przez Chrystusa.

 

2. kiedy stosujemy egzorcyzm

 

Fascynacja egzorcyzmami jest wyrazem wielkich kłopotów z rozeznawaniem duchowym

Zły jest najsłabszy wtedy kiedy się manifestuje – w jego naturze jest kamuflowanie się – jako wąż, który jest najtrudniej zauważalny

W przypadku chorób, szczególnie niedomagań psychicznych, szukanie pomocy u lekarzy jest czymś normalnym i zwyczajnym i od tego należy zaczynać. Szukanie pomocy u egzorcysty jest natomiast wyjątkiem – ostatnią deską ratunku.

Gdzie upada wiara zawsze rodzi się zabobon (magia) – zwycięża strach ciekawość i władza.

Nasze czasy charakteryzuje obojętność religijna i zagubienie w sferze etycznej, nawet wśród wierzących szerzą się błędne idee teologiczne. Obserwujemy kryzys posłuszeństwa wobec magisterium Kościoła.

Tomek Zbrzezny

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Uzdrawianie relacji

Jak uleczyć rany? Czym jest pojednanie?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Uzdrawianie relacji

Jak uleczyć rany? Czym jest pojednanie?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej