Uzdrawianie relacji

Kategorie: Poradnik

Bardzo ważne są cechy osobowościowe i kompetencje osoby, która pomaga. Oto wyszczególnienie w punktach najważniejszych cech profesjonalnego pomagającego:

  • empatia – umiejętność słuchania, tzn. słyszę Cię, przeżywam razem z Tobą

  • umiejętność skupienia uwagi na osobie której pomagamy – koncentracja, ciepło, niejako odruchowy do niej szacunek, tylko dlatego, że jest człowiekiem

  • autentyczność i szczerość. Ta cecha jest „zaraźliwa”. Gdy pomagający potrafi się na nią zdobyć, wtedy dochodzi do spotkania, obdarowania. Musimy być szczerzy i uczciwi wobec siebie. Przeszkoda kontaktu nie znajduje się w drugiej osobie, a przede wszystkim w nas samych. Pomagający musi radzić sobie z własnymi uczuciami. Co ważne, osoby pomagające to najczęściej takie, których potrzeby były mniej ważne niż potrzeby rodziców. Muszą się więc spotkać ze swoją przeszłością, być świadomymi własnej biografii, nie tylko intelektualnie ale także emocjonalnie. Nieprzepracowanie tych problemów zaowocuje manipulowaniem tym, któremu się pomaga, i będzie się to działo poza świadomością. Będziemy tym bardziej podobni do swoich rodziców im bardziej się ich wypieramy. Droga do drugiego idzie przez nas. Musimy kochać siebie, inaczej będziemy bardziej potrzebować innych niż oni nas.

  • Dostępność – jakość wymiany, ofiarowanie drugiej osobie powtórnej szansy rozwoju emocjonalnego. Musi być połączona z czytelnymi granicami. Szanowaniem granic osoby, której się pomaga i wyznaczanie własnych granic.

  • Trzeba wpierw rozwiązać własne problemy, być swego rodzaju przykładem życia w prawdzie Wtedy daje się autentyczne świadectwo. Nie wolno ukrywać własnych słabości.

  • Nie wolno „zasłaniać Boga” i wykorzystywać osób, którym się pomaga do leczenia własnego ego, emocjonalne wykorzystanie jest bardzo groźne. Jesteśmy tak zdrowi jak jesteśmy szczerzy i otwarci.

  • Sami musimy doświadczyć szczerości i otwartości – trzeba mieć przyjaciół, cieszyć się życiem, mieć dobry wgląd w siebie. Nie projektujemy wówczas własnych wad na innych ludzi. Musimy od siebie wymagać i dbać o siebie. Powinniśmy mieć dobrych doradców i kierowników duchowych. Byśmy patrzyli na innych przez pryzmat Boga.

  • Osoby które towarzyszą osobom w depresji same mogą w nią wpaść. Trzeba mieć szeroką i elastyczną sieć wsparcia, indywidualnego i społecznego.

    Tomek Zbrzezny

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej

Słowo na Oktawę Zmartwychwstania

Czy koronawirus jest karą Bożą?

więcej

Rozmowa katolika z aktywistą LGBTQ+

Żyjemy w katolickim kraju. Czy na pewno wiemy w co wierzymy i przeciw czemu oraz dlaczego występujemy? Czy jesteśmy gotowi nie potępiać jedni drugich?

więcej

Wybory

Polska dokonała wyboru.

więcej

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej

Słowo na Oktawę Zmartwychwstania

Czy koronawirus jest karą Bożą?

więcej

Rozmowa katolika z aktywistą LGBTQ+

Żyjemy w katolickim kraju. Czy na pewno wiemy w co wierzymy i przeciw czemu oraz dlaczego występujemy? Czy jesteśmy gotowi nie potępiać jedni drugich?

więcej

Wybory

Polska dokonała wyboru.

więcej