Uzdrawianie relacji

Kategorie: Poradnik

 

Podłoża depresji:

 

Człowiek jest najbardziej wrażliwą istotą świata. Depresja jest owocem cywilizacji smutku i samotności, jaką wyprodukowaliśmy, niszcząc tradycję i więzi z przeszłości, budujące dotychczas podstawy zdrowej osobowości. Obecnie 20% społeczeństwa nadaje się do leczenia klinicznego. 5% cierpi na depresje endogenne (najtrudniejsze do leczenia). Lekiem na te choroby jest przywrócenie zdolności do budowania głębokiej więzi z Bogiem, nade wszystko z Chrystusem ukrzyżowanym.

 

Depresja musi być rozumiana jako strata. Strata powoduje ranę, pustkę. Rana opowiada o stracie. Straty są wpisane w ludzki rozwój, ale są złe straty które ten rozwój kaleczą. Coraz trudniej je prawidłowo rozróżnić.

Można wymienić następujące źródła genezy depresji:

 

1)niskie poczucie własnej wartości spowodowane naznaczonym patologią systemem więzi rodzinnych. Oto najważniejsze cechy ogniska domowego odpowiedzialne za genezę depresji:

  • brak tolerancji dla błędów

  • dom w którym ojciec był daleki, chłodny i autorytarny

  • dom w którym przyznanie się do potrzeby jest oznaką słabości

  • nieobecność matki lub ojca

  • dom w którym wartość osoby jest tożsama z osiągnięciami

Nieprzeżyta w pełni dziecięcość będzie wracać jak bumerang. Nieprawidłowo ukształtowanej osobowości bardzo trudno będzie w dorosłym życiu osiągnąć dojrzałość

 

2)Rodzice:

Rodzice zadając nieustanne jak Ty sobie beze mnie poradzisz, ranią dzieci i tak naprawdę leczą swoje niedowartościowanie. Rodzic winien być przewodnikiem i wspomożycielem dziecka na jego drodze rozwoju. Kolejna strata zadają dziecku wtedy gdy ich oczekiwania są zbyt duże. To bardzo częste zdarzenie w naszym pędzącym świecie konkurującej ze sobą konsumpcji dóbr.

Rodzice, którzy byli tak bardzo samowystarczalni, że nie przyznawali się, iż czegoś potrzebują, a także ci rodzice, którzy nie okazywali uczuć, nie przyznawali się do błędu, nie prosili o przebaczenie, nie pozwalali dzieciom być dziećmi, wymagali zachowania dorosłych, ogólnie

wymagający zbyt dużo i rzadko okazujący zadowolenie wychowują dzieci niepełnosprawne interpersonalnie i duchowo.

Produkuje to często trwałą postawę rezygnacji - nigdy nie zadowolę swoich rodziców

Będzie też generować niezdrową koncentrację na tym co rodzice pomyślą.

To objawy niskiego poczucia własnej wartości, któremu towarzyszy depresja. Konflikt być sobą, czy zaspokajać potrzeby innych, być czy nie być, żyć czy nie żyć jest zbyt trudny do rozwiązania.

Poczucie własnej wartości to naczynie często kruche lub prawie puste – trudno jest nie sięgać po destrukcyjne zaspokojenie jego potrzeby - kontakty seksualne, czy pornografia, które rekompensują poczucie bycia dzieckiem na żądanie i manię wielkości, jako produkt zaprzeczenia.

3)Chora rodzina generuje także pseudotajemnice, w jej łonie rodzi się identyfikowany pacjent – urojona przyczyna wszelkich problemów. Obecne są psudosekrety, maski (nie okazywanie tego co czujemy), np.: maska biduli czy maska wiecznie zadowolonego tancerza. Zakładający maski członek rodziny boi się je utracić z lęku przed odrzuceniem. To on nie pozwala wyjść z fazy symbiozy z matką. Człowiek ten często nie wie gdzie jest maska, a gdzie jest prawda o nim. W jakiejś mierze to problem ogólnoludzki - musimy docierać do naszych uczuć, co stanowi dużą trudność.

Czasem, gdy przeżycia wewnątrz rodziny były zbyt trudne, dziecko broniło się znieczuleniem. Tym bardziej trudno jest dorosłemu cierpiącemu powrócić do swoich korzeni i uczuć dziecinnych. Objawem może być mówienie o dramatycznych wydarzeniach beznamiętnie, a także jako dalsza konsekwencja, niezrozumienie własnych reakcji. Należy dotrzeć do pełnej ran przeszłości, by nie powtórzyć - dotrzeć i wyrazić to co wyparte, by zjednoczyć słowa i ekspresję. Żebyśmy wiedzieli co w nas wywołuje określone uczucia.

Potrzebujemy coraz silniejszych bodźców zastępczych by znieczulić właściwe czucie, wpadamy w uzależnienia, autodestrukcję, samobójstwo. Możemy wciąż zaprzeczać temu co się stało przyjmując postawę twardziela i bandażować nasze poczucie winy.

Tomek Zbrzezny

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej