Wybory

Kategorie: Poradnik

Polska dokonała wyboru.   Jakie konsekwencje będzie miał taki wybór dla Kościoła katolickiego w Polsce?  dla kierunku jaki obierze państwo polskie w obecnej bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej?  Sytuacja, która trwała przez ostatnie 8 lat była dla Kościoła autodestrukcyjna. Kościół nigdy nie wzrastał duchowo gdy wchodził w mariaż z władzą. jego posłannictwem jest głoszenie prawdziwej Miłości,  czystej, wolnej od pożądania, takiej którą kochać Może tylko Bóg i na której przyjęcie, ani wyrażanie nie jesteśmy gotowi w stu procentach, Choć kiedyś będziemy musieli się jej nauczyć jeśli chcemy żyć. Jezus choć mógł, nie uzdrowił wszystkich,  zostawił po sobie znak Jonasza,  zmusił ludzi dorastających w Prawdzie do zastanowienia nad sobą.  podkreślił że jeżeli człowiek ma mieć coś do powiedzenia w dziele stworzenia to Krzyż jest nieunikniony.  Dał się przybić rękami bezbożnych do krzyża  i nie upraszczał sytuacji w taki sposób że całe zło dzieje się przez tak zwanych “onych”.  głosił miłość nieprzyjaciół,  a nie bezmiłość dla Tuska.  Jest to w jakiś sposób prawda że gdyby nie było “tamtych” żyłoby się lepiej,  ale w niebie spotkamy wielu “tamtych” nie tylko dlatego że się nawrócą, ale także dlatego że sami będziemy przemienieni i będziemy mogli patrzeć na nich tak jak patrzy na nich Bóg. Posłannictwem Kościoła jest świadczenie o istnieniu Królestwa Niebieskiego, już tu na Ziemi daje on znak że wyrósł z czegoś innego niż reszta.  Gdy się jednak słucha apeli ojca Rydzyka o datki można odnieść wrażenie że myśli on, iż jego ewangelizacja nie jest skuteczna dlatego że ma za mało pieniędzy i gdyby miał dwa razy więcej pieniędzy, wtedy zapewne byłby dwa razy skuteczniejszy….  straciliśmy pokolenie młodzieży a może nawet dwa pokolenia,  młodzież wybrała LGBTQ,  bo nieudolność  z jaką  Kościół głosi Słowo Boże  sprawiła że oni wydają się być wykluczeni z Miłości. Że Kościół ich nie kocha.  Młodzież więc konkluduje, że prawdziwy Bóg jest poza Kościołem,  zwyciężyło tak zwane myślenie protestanckie. 

Receptą jest nasze zejście do katakumb,  by następne pokolenia nauczyły się,  że Kościół trafia w odwieczne problemy ludzi i tylko w nim jest prawdziwe zaspokojenie.  Młodzież zawsze wybiera wykluczonych,  niszę,  bunt przeciwko temu światu,  to wszystko jest w Kościele,  ale jego przekaz został rozmazany i  skarykaturyzowany.  Zło jest silne, Świat jest zagrożony, grozi mu utrata rozeznania co jest miłością a co śmiercią,  mamy obowiązek nieustannie się nawracać, ludzie LGBTQ nie są problemem,  o tyle, o ile zmuszają nas do myślenia dlaczego nie są w stanie kochać pełną, płodną miłością, czy aby my jesteśmy w stanie. Nie znają jej, nie rozumieją,  nie doświadczyli jej nigdy,  też chcą innego świata.  Nie są problemem ludzie poczęci z in vitro, o ile są sprawdzianem prawdziwej miłości dla chrześcijan,  dla ludzi LGBTQ lepiej byłoby gdyby poszukali prawdziwych głębokich relacji w Kościele, Dla osób poczętych z in vitro lepiej byłoby gdyby wzrastali w innej rodzinie,  ale nie są problemem i mają prawo być leczonymi przez katolickich lekarzy.  Mamy się różnić,  mamy dawać świadectwo, że  Wiara pozwala rozumieć że Miłość zmartwychwstaje, a Nadzieja umiera ostatnia. Nie wolno nam zapomnieć nauczania Jana Pawła II,  który grubym drukiem pisał co znaczy “kochać”, a przede wszystkim sam dał tego świadectwo do samego końca aż po krzyż. 

 

Tomek Zbrzezny

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Uzdrawianie relacji

Jak uleczyć rany? Czym jest pojednanie?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej

Słowo na Oktawę Zmartwychwstania

Czy koronawirus jest karą Bożą?

więcej

Rozmowa katolika z aktywistą LGBTQ+

Żyjemy w katolickim kraju. Czy na pewno wiemy w co wierzymy i przeciw czemu oraz dlaczego występujemy? Czy jesteśmy gotowi nie potępiać jedni drugich?

więcej

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Uzdrawianie relacji

Jak uleczyć rany? Czym jest pojednanie?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej

Słowo na Oktawę Zmartwychwstania

Czy koronawirus jest karą Bożą?

więcej

Rozmowa katolika z aktywistą LGBTQ+

Żyjemy w katolickim kraju. Czy na pewno wiemy w co wierzymy i przeciw czemu oraz dlaczego występujemy? Czy jesteśmy gotowi nie potępiać jedni drugich?

więcej